webinar register page

Zamandan Artır Atığını Azalt | Avrupa Atık Azaltım Haftası Eğitim Programı
Atık Azaltımı Bağlamında Belediye Tecrübe ve İyi Uygulama Paylaşımı

Nov 25, 2021 10:00 AM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Eğitim Müdürlüğü.